DIVERSITEIT

BE YOURSELF

A’DAM streeft naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks maar dankzij de verschillen.

WAAROM DIVERSITEIT & INCLUSIEF?

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze mensen. Verrassende inzichten en innovatieve en onconventionele oplossingen voor onze gasten komen voort uit een samenspel van zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen.
Bij A’DAM willen we die verschillen erkennen en waarderen.